Bornemisza Péter

Magyar Elektra

Tragédia

TOVÁBB A JEGYVÁSÁRLÁSRA
Videó bezárása

„Nem ok nélkül, tisztelendő uraim, az ily mulatságot a régi bölcs jámborok gondolták, kit a pogányok is igen gyakoroltak. Mert ők is esmérték Istennek bűn ellen való haragját és az gonoszokon való átkát. Mikor azért az pogány bölcsek látnák embereknek jóra való tunya voltukat és szófogadatlanságukat, ez játékszín alatt őket oktaták, és Istennek haragjából kivonták. Azért most is az keresztények is jó okkal megtartják, mert az mostani keresztények, nemkülönben mint az pogányok, minden gonoszságban telhetetlenek. Senkivel semmit nem gondolnak, prédikáción szunnyadnak, az olvasáson eltunyulnak. Hogy azért jóra gerjesszék, és Istennek rettenetes ostorát a bűn ellen megesmerjék, nemcsak szóval, de ugyan szemlátással vonsszák. Mert mikor az ember az ily játékot nézi, szívében felbuzdul és Isten haragjátul megrötten. Azért ez játékot kigyelmetek oly mulatságnak vélje, kibe emberi életnek módja jó erkölcsre igazittatik. Kiben meglátjátok az Görögországnak hatalmas királya és királyné asszonya mely röttenetesen undokságukért fizetnek. Kiből mind királyok, urak, mind nagyok, kicsinyek tanúságot és nagy példát vehetnek, hogy az Istennek hatalmassága vagyon az bosszúállásra, és végezett napja, mely napnál tovább az gonoszságba förtőzőt nem akarja bocsátani. Noha azért ez pogány írásból magyar nyelvre fordíttatott, de Szent Pál mondásaként, minden írások az mi hasznunkra írattak, ezért ennek is rövideden idvösséges summáját vegye kigyelmetek eszébe, hogy mennél inkább késik az Úristen az büntetéssel, annál inkább nehezebben és keservesebben ostoroz. Kiről ez játékbeli király és királyné asszony példa leszen.”
(Bornemisza Péter: Az játékba elöljáró beszéd)

Előadások
ALKOTÓK, SZEREPOSZTÁS
Rendező: Szabó K. István

Klütemnésztra
Ráckevei Anna Jászai-díjas, Kiváló Művész

Elektra
Tolnai Hella

Kórus
Újhelyi Kinga Jászai-díjas

Krüszothémisz
Lehőcz Zsuzsa

Oresztész
Rózsa László

Égisztusz
Kardos M. Róbert Jászai-díjas m.v.

Mester
Csikos Sándor Jászai-díjas, Kiváló Művész

Paraszitusz
Takács Dániel

Díszlet
Ianis Vasilatos

Jelmez
Florina Vasilatos

Rendezőasszisztens
Homonna Nóra

Zeneszerző
Ovidiu Iloc

Dramaturg
Adorján Beáta

Az Ön böngészője elavult

Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST

×