Anna. Változatok székely asszonysorsra

Kiállítás

TOVÁBB A JEGYVÁSÁRLÁSRA
Videó bezárása

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum időszaki kiállítása a Nemzeti Múzeumban

Ez a kiállítás elképzelt történeteket mutat be. A történetírásnak és a néprajztudománynak azt a hagyományát követi, amely a kisember történetét a nagy történelem lenyomataként értelmezi. Elfogadja azt a múzeumi gyakorlatot, amikor az egyes tárgyak nem a saját történetük miatt kerülnek kiállításra, hanem megjelenítik a széles társadalmi rétegek életmódját, lakáskultúráját vagy öltözékét.
A tárlat a 20. század derekának Székelyföldjére vezet vissza, egy szigorú és íratlan szabályok irányította társadalomba, ahol egy megesett lánynak nem lehetett maradása. Milyen lehetett a házasságba kényszerített asszony sorsa? Milyen lehetett a cselédé vagy a gyári munkásé? Hatalom volt-e a néphatalom? És szabadság volt-e a magány? Erről vallanak Anna elképzelt gondolatai, szavai.
A kiállítás Annája nem valós: a képzelet szülte. Az egyszeri asszony, akinek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki nem alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek. A látogató maga is végigjárhatja ennek az életnek a döntéseit és annak következményeit: Mi lett volna ha...
Amikor egy tárgy múzeumba kerül, menthetetlenül kiszakad eredeti környezetéből és új, szimbolikus jelentést kap. A történeti múzeumok arra törekednek, hogy minél többet őrizzenek meg az egykori jelentésből és azt minél hitelesebben adják tovább.Ez a kiállítás más utat követ. Elfogadja, hogy a tárgyak saját története helyet adjon egy másik, egy elképzelt történetnek. A tárgyak itt egy olyan történet díszletét adják, mely akár így is történhetett volna.
Azok a tárgy- és enteriőrleírások, amelyeket itt a látogató elolvashat, ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a díszletek mögül kibukkanjon a tudomány által feltárt valóság.
Amikor a Magyar Nemzeti Múzeum a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kiállítását befogadja, olyan történetmesélésnek nyújt helyet, amely megeleveníti a 20. század ismeretlenül is ismerős szereplőit, és arra biztatja a látogatót, hogy maga is feltegye a kérdést, ő ebben a helyzetben hogyan cselekedett volna.

IMPRESSZUM
Anna. Változatok székely asszonysorsra | Anna. Fictitious Female Fates from Székelyföld
Magyar Nemzeti Múzeum
2017. november 19. - 2018. április

A kiállítás kurátorai | Exhibition curators
Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum)
Miklós Zoltán (Haáz Rezső Múzeum)
Salló Szilárd (Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont)
Szőcs Levente (Tarisznyás Márton Múzeum)
Vajda András (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

Kemenczei Ágota
Chapó Ibolya
Peterdi Vera

Anna magyar hangja | Voice of Anna (Hungarian)
Bocskor Bíborka
Anna angol hangja | Voice of Anna (English)
Fazakas Ágnes

Dramaturg
Bonczidai Éva

Előadások
Az Ön böngészője elavult

Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST

×